Teknolojik Destek

UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ
Bilgi Derleme Formu

 

 

1. Uzaktan Eğitimden Sorumlu Birim: Uzaktan Eğitim (e-Öğrenme) ders ve\veya programlarının geliştirilmesi ve destek hizmetleri için görevlendirilen birim (Uzaktan Eğitim Merkezi\Birimi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, vb) hakkında bilgi veriniz.

 
Universite: Ardahan Üniversitesi
Birimin Tam Adı: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Web adresi (URL) https://www.ardahan.edu.tr/uzem
Birim Yöneticisi: (Ünvanı-
Adı-Soyadı –e-posta adresi)
Öğr. Gör. Sinan ÜST – sinanust@ardahan.edu.tr
 
 
Uzaktan Eğitim Birimi Kadrosu Tam zamanlı Yarı zamanlı
Akademik İdari Akademik İdari
İçerik Geliştirme 2 1 - -
Yazılım Geliştirme 2 - - -
Sınav Organizasyon 2 1 - -
Yardım Masası - 2 - -
Diğer (Belirtiniz) - - - -
Sistem Yönetim Birimi 1 2 - -
Canlı Sınıf Birimi 2 - - -
Öğrenci İşleri - 2 - -
Yazı İşleri - 1 - -
İdari ve Mali İşler - 1 - -
 

2. Mekan\Ortam Altyapısı: Uzaktan Eğitim ders ve program üretimi ve/veya sunumu için mevcut ortamlarınızı (TV/ses Stüdyosu, Uzaktan Eğitim Sınıfı\Teknoloji Sınıfı\Akıllı Sınıf\Elektronik Sınıf\Sanal Sınıf vb. eş zamanlı ve etkileşimli eğitim verilebilecek özel mekânları) aşağıda belirtiniz.

 
(İhtiyaç duyduğunuz kadar satır ekleyebilirsiniz…)

 
Eğitim Ortamı
(TV/Ses Stüdyosu , Elektronik Sınıf, vb.)
Bağlı olduğu Birim (Rektörlük, Fakülte, Bölüm Merkez, vb.) Kapasitesi (Kaç m2, Kaç Kişilik, cihaz sayısı vb) Kullanım Amacı
1 Akıllı Sınıf (Telekonferans Salonu) ARUZEM Kapasite: 15,
Alan: 60 m2
Cihazlar: 1 adet masaüstü tümleşik bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet PTZ kamera ve ses sistemi, 1 adet 65” LCD TV/Monitör, 1 adet ortam mikrofonu
Uzaktan eğitimle ders veren öğretim üye ve elemanlarının, çevrimiçi canlı ders ve video kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin tez savunması, seminer vb. etkinliklerinde diğer üniversitelerden jüri üyeleri ve katılımcıların telekonferans sistemiyle bağlanmaları amacıyla
da kullanılmaktadır.
1 Materyal Geliştirme Odası ARUZEM Kapasite: 30
Alan: 90 m2
Cihazlar: 30 adet masaüstü bilgisayar.
Uzaktan eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve merkez dışından yapılan canlı sınıf uygulamalarının teknik olarak desteği ve takibi
için kullanılmaktadır.
 

3. Altyapı

​a. Yazılım Altyapısı: Uzaktan Eğitim ders ve program sunumu ve geliştirilmesi için sahip olduğunuz yazılımlar varsa aşağıda belirtiniz.  

   
Yazılım Adı\Sahip Olma Modeli (Kiralama/Satın Alma)
 
Kullanıcı Kapasitesi
 
Kullanım Amacı
Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS: Learning Management Systems, Blackboard, Moodle, WebCT, NetClass, vb.) Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi – ÜBYS
(Satın alma + bakım
anlaşması)
ÜBYS 50.000 kullanıcı kapasitesine sahiptir.
 1. Ders materyallerinin paylaşımı,
 2. Öğrenci - öğretim elemanı etkileşimi
  • İçerik Paylaşımı (Okuma metni, video, dış kaynak vb. materyallerin paylaşımı),
  • Canlı sınıf ders kayıtlarının paylaşılması,
  • Ödev/proje/bireysel etkinliklerin paylaşılması ve yüklenmesi,
  • Mesaj uygulaması,
  • Duyuru ve haber paylaşımı,
 3. Sınav Uygulamaları
  • Quiz/Deneme sınavları (çevrimiçi)
  • Ara sınavlar (çevrimiçi)
  • Dönem Sonu sınavlar (çevrimiçi)
İçerik Geliştirme Yazılımları\Araçları Microsoft Office
(Satın alma)
Toplu kullanıcı lisansı
bulunmaktadır.
Öğretim üye/elemanları tarafından derslerinde kullanılmak
üzere geliştirilen materyallerin tasarımında kullanılmaktadır.
Adobe Photoshop CC (Satın alma) 3 yıllık lisans bulunmaktadır. Öğretim üye/elemanları tarafından derslerinde kullanılmak üzere geliştirilen materyallerin tasarımında kullanılmaktadır.
Hand Brake (Açık Kaynak) Ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Video format ve çözünürlüklerinin dönüştürülme işlemlerinde kullanılmaktadır.
Eş Zamanlı İçerik Sunum Yazılımları\Araçları (Adobe Connect, Big Blue Button,Openmeetings,Red5 vb.) Big Blue Button (ÜBYS’ye entegre) Eş zamanlı 1000 kullanıcı kapasitesine sahip. Çevrimiçi canlı sınıf aracılığı ile öğretim üye/elemanları ve öğrenciler sanal ortamda bir araya gelebilmektedir. Bu ortamda ders anlatımı, doküman paylaşımı, ekran paylaşımı, soru cevap, tartışma, grup çalışması gibi etkinlikler yapılabilmektedir.
  Google Meet (Kurumsal Üyelik) Oturum başına 250 kişi ve sınırsız oturum açma seçeneği Seminer, tez savunması, tez izleme vb. akademik etkinlikler ile öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik sistemle alakalı
tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek amacıyla kullanılmaktadır.
 
Diğer… Çevrimiçi Sınav Sistemi Eş zamanlı 250 kullanıcı
kapasitesine sahiptir.
Yapay zeka destekli olarak güvenliği artırılmış çevrimiçi sınav sisteminde öğrenci hareketliliğini izleme, kontrol etme ve kayıt altına alma, sınav ve soru çeşitlemesini artırma, sınavı izleme
işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
 
 

b. Donanım Altyapısı: Uzaktan Eğitim ders ve program sunumu ve geliştirilmesi için sahip olduğunuz donanım varsa aşağıda belirtiniz

 
   
Marka\Model
 
Adet
 
Kullanım Amacı
 
Kısaca Teknik Özellikleri
 
 
 
 
 
 
 
Sunucular
 
Huawei 2288H V5
 
1
ÜBYS verilerinin tutulması için kullanılır. Windows Server 2016
24 CPUs x Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU
@2.60GHz 511.61 GB RAM
 
Sanal Bilgisayar: ÜBYS Sunucusu
 
8
Akademik öğrenme yönetim sisteminin barındırıldığı
sunuculardır.
Windows Server 2016 4x2 CPU 16 GB RAM
200 GB HDD 1 Gpbs Ethernet Card
 
Huawei 2288H V5
 
1
Uzaktan eğitim işlemleri için
kullanılan sunucu.
Ubuntu Linux
24 CPUs x Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @2.60GHz 511.61 GB RAM
Sanal Bilgisayar: UZEM Sunucusu 12 Çevrimiçi canlı sınıf uygulamaları
için kullanılan sunucular.
Ubuntu Linux 24x1 CPU 24 GB RAM 500 GB
HDD 1 Gpbs Ethernet Card
Sanal Bilgisayar: Scalelite 1 Sunucular arasında yük
dengelemesini yapan sunucu.
Ubuntu Linux 4x4 CPU 24 GB RAM 500 GB
HDD + 6 TB HDD 1 Gpbs Ethernet Card
Sanal Bilgisayar: Grafana 1 Sunucu aktivitelerini izleme Ubuntu Linux 8x1 CPU 16 GB RAM 60 GB HDD
1 Gpbs Ethernet Card
Özel Teçhizatlar (İçerik\Video\Ses montaj , kurgu ve işleme üniteleri, baskı makineleri v.b.)  
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
Video Konferans Sistemi  
 
Logıtech Rally Conference Cam
 
 
1
 
Akıllı sınıfta video konferans işlemleri için kullanılan sistem.
Kamera: Ultra HD, ± 90o motorlu kaydırma, 15X Zoom
Hoparlör: 2 adet 100 dB ses çıkışı Mikrofon: Ses alma aralığı çapı 4,5 metre
ortam mikrofonu
Çoklu Konferans Ünitesi (MCU) - - - -
Diğer… - - - -
 

4.Uzaktan Eğitim Ders Materyali Hazırlama ve Üretim Süreci:

a.Uzaktan eğitim dersleri için gerekli olan ders materyalleri nelerdir (basılı kitap, e-kitap, e-ders, vb.), kimler tarafından nasıl hazırlanmaktadır. Kısaca bilgi veriniz.

ARUZEM bünyesinde yürütülmekte olan programlarda genel olarak okuma metinleri ve sunum dosyaları gibi ders notları, ses ve video kayıtları, canlı sınıf uygulama kayıtları gibi çevrimiçi eğitsel materyaller kullanılmaktadır.
 
Ders Notu (Okuma metinleri, sunumlar vb.): Ders notları öğrencilere işlenen konuları sunmak için hazırlanan içeriklerdir. Bu materyalde içerikler okuma metni ve sunum şeklinde hazırlanmakta ve öğrencilere sunulmaktadır. Okuma metni ve sunum, dersi veren konu uzmanı tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan okuma metni ve sunum, öğretim tasarımcıları ve içerik geliştirme ekibi tarafından geliştirilmektedir. Haftalık ders notlarıyla konular detaylı bir şekilde aktarılmaktadır.
 
Ders Videoları: Hem çevrimiçi canlı derslerin kayıtları hem de ek olarak hazırlanan video kayıtlarını öğrenciler sistem üzerinden izleyebilmektedir. Ek video dosyaları dersin sorumlu öğretim üye/elemanı tarafından hazırlanmaktadır.
 
Canlı Sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilecektir. Canlı sınıf uygulamalarında öğrenciler anlamadığı konularda öğretim elemanına soru sorabildiği gibi örnek olayları tartışılabilmektedir.
 
Çevrim-içi kaynaklar: Derslerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından öğrencilere yardımcı olması amacıyla, yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web adresleri, kitaplar, videolar ve makaleler paylaşılmaktadır.

 

b.Öğretim elemanlarına UE dersleri hazırlama konusunda bir eğitim verilmekte midir? Ders materyali hazırlanmasına yönelik bir kılavuz var mıdır?

Öğretim üyelerine verilen eğitimler
 
Uzaktan eğitim ders materyallerinin hazırlanması konusunda eğitim- öğretim dönemleri başlamadan önce görevlendirilen öğretim üyelerine bilgilendirme ve yönlendirme seminerleri verilmektedir. Bu seminerlerde öğretim üyelerine;

 

 • Uzaktan eğitim ortamlarında kullanılan materyaller,
 • Uzaktan eğitimde rol alan kişiler ve görevleri,
 • Ders öğretim elemanının dönemlik ve haftalık sorumlulukları,
 • Uzaktan eğitim materyalleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Sınav sorularının nasıl hazırlanacağı ve hangi kriterlere sahip olacağı
 • Öğrenme Yönetim Sitemi kullanımı
 • Canlı sınıf platformu kullanımına dair bilgiler verilmektedir.
 • Ayrıca sistem kullanımına yönelik hazırlanan yardım videoları ve kılavuzlar öğretim üyeleriyle paylaşılmaktadır.
  

c. Ders materyali hazırlanmasında kurum dışından alınan hizmet var mıdır?  

 
   

 Ders materyallerinin hazırlanmasında kurum dışından alınan hizmet bulunmamaktadır.


5.Öğretim Süreci: Genel olarak uygulanan öğretim sürecini aşağıdaki başlıklar çerçevesinde açıklayınız.

-Derslerin uzaktan sunumunda kullanılan teknolojiler
-Eş zamanlı ders sunumu (Hangi süre ve sıklıkla)
-Eş zamansız ders sunumu (Uygulanan Model)
-Forum / Tartışma ortamları
-Akademik danışmanlık(Öğrenci danışmanlığı)
 

Derslerin Uzaktan Sunumunda Kullanılan Teknolojiler

Uzaktan eğitim sunumunda mekân olarak; akıllı sınıf (telekonferans salonu), canlı sınıflar, materyal geliştirme odası kullanılır. Yazılım alt yapısı olarak; Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS), içerik geliştirme yazılımları/araçları, eş zamanlı içerik sunum yazılımları/araçları (Big Blue Button) kullanılmaktadır.

Eş Zamanlı Ders Sunumu

Eş zamanlı uygulamalar ile öğrenci ve öğretim elemanı aynı anda sanal sınıf ortamında öğretim gerçekleştirebilmektedirler. Video konferans, beyaz tahta, sohbet odası, sanal sınıf uygulamalar üzerinden belge, görüntü, ses paylaşımı yapılmaktadır. Öğrenciler eş zamanlı uygulamalar ile hem ders öğretim elemanı hem de birbirleri ile iletişim ve etkileşime geçebilmektedirler.
 
 • Her ders için haftada en az bir saat olacak şekilde canlı dersler düzenlenmekte, öğretim üyesinin talebi doğrultusunda telafi dersleri ya da destek dersleri yapılabilmektedir.
 • Canlı sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda canlı smıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Canlı sınıf uygulamalarında öğrenciler anlamadığı konularda öğretim elemanına soru sorabildiği gibi örnek olayları tartışılabilmektedir.
 • Çevrim-içi grup toplantıları: Öğrenciler gruplara bölünerek belirledikleri saatlerde sistem üzerinden çevrim-içi toplantılar yapabilmektedir.

Eş Zamansız Ders Sunumu

Eş zamansız uygulamalar öğrencinin zamandan bağımsız olarak öğrenme faaliyetlerine erişimini kapsar. Ders içeriklerinin sunumu, forum vb. uygulamalar da eş zamansız uygulamalara örnektir. Eş zamansız ders sunumlarında; iyi yapılandırılmış bireysel öğrenme materyalleri hazırlanmakta; ders notu, animasyon ve video destekli öğrenme ortamı şeklinde çeşitli materyaller sunulmaktadır.
 

Materyaller:

 • Sunumlar: Derslerin öğretim elemanları tarafından sanal sınıf uygulamalarında kullanılan ve öğrencilerin de sistem üzerinden erişebildikleri ders materyalleridir.
 • Ders notu: Ders öğretim elemanları tarafından haftalık olarak hazırlanan destekleyici ders kaynaklarıdır.
 • Çevrim-içi kaynaklar: Derslere yardımcı kaynak niteliği taşıyacak web kaynaklarıdır.
 • Video Kayıtları: Çevrimiçi yapılan derslerin ya da öğretim elemanlarının eş zamansız olarak hazırladığı öğrencilerin dönem içerisinde sürekli erişimine açık kaynaklardır.
 
 • Etkinlikler:
 • Haftalık ödev-okuma: Dersin öğretim elemanları haftalık ödev ya da okuma verebilmektedir.
 • Bireysel çalışma: Öğrenciler öğretim elemanları tarafından belirlenen konularda bireysel çalışmalar yapabilmektedir.
 
 • Akademik Danışmanlık
   
  Tüm programlarında her bir dersin öğretim elemanın mail adresi öğrencilerle paylaşılarak, öğrencilerin mail üzerinden iletişim kurması sağlanmaktadır. Ayrıca kayıtlı tüm öğrencilere akademik birimler tarafından belirlenmiş olan öğretim elemanı akademik danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet dâhilinde;

   
 • Öğrencilere program ve dersler konusunda gerekli bilgilendirme yapılmakta,
 • Öğrenci ile birlikte ders seçim ve kayıt işlemleri gerçekleştirilmekte, 
 • Öğrenim süresince yaşanan akademik problemlerin giderilmesi sağlanmaktadır.
 
 

6. Uzaktan Eğitim Öğrenci Destek Sistemi Aşağıdaki destek hizmetlerine ilişkin bileşenlerin uzaktan eğitim kapsamında nasıl gerçekleştirildiğini açıklayınız

 
Bileşen Açıklama
İdari destek: Kayıt/ Kayıt yenileme, Öğrenci belgesi, paso, askerlik vb. işlemler Üniversitemiz öğrenci işleri daire başkanlığı ile akademik birimlerin öğrenci işleri birlikte çalışma ve yönlendirme yapmaktadır. Genel olarak öğrenci işlemleri birimler tarafından gerçekleştirilmekte, kayıtlı öğrenci bilgilerinin uzaktan eğitim sistemine entegrasyonu uzaktan eğittim merkezi tarafından yapılmaktadır.
Teknik destek: Teknik yardım uzem@ardahan.edu.tr e-posta adresine öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından gelen destek talepleri en kısa sürede cevaplanmaktadır. Ayrıca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi yöneticilerinden de destek alınabilmektedir. Ortamların kullanımına ilişkin hazırlanmış kılavuzlar, kullanım videoları vb. yollarla öğrencilere ve öğretim elemanlarına bilgilendirmeler yapılmaktadır. Hazırlanan bu destek unsurları web sitemizde mevcuttur.
 
Akademik destek:Öğrenci danışmanlığı, soru-cevap Öğretim elemanları canlı derslerde, e-posta, ÜBYS mesaj servisi yoluyla öğrencilerin dersin içeriği, işlenişi vb. konularına ilişkin sorularına cevap verebilmekte, aynı zamanda öğrencilerin görüş ve önerilerini de alabilmektedir.
Sosyal Destek: Uzaktan/ Yüz
yüze sosyal etkinlikler)
-
Kütüphane: Sağlanan kütüphane hizmeti Öğrenciler https://www.ardahan.edu.tr/kutuphane/ adresinden abone olan veritabanlarına ve çevrimiçi kaynaklara erişim sağlayabilmektedir. Uzaktan eğitim programlarında kayıtlı tüm öğrencilerimiz üniversite kütüphanesinden örgün öğrenciler gibi yararlanabilmektedir.
 
 

7. Uzaktan Eğitim Ölçme Değerlendirme Süreci: Uzaktan eğitim programlarında uygulanan ölçme-değerlendirme yöntemleri hakkında  bilgi veriniz.

 
  Ara
sınav
Ödev/
Proje
Dönem
sonu
Diğer  
Açıklama
(Uzaktaki öğrencilerin Gözetimi, sınavların değerlendirilmesi
Sınav
Türü*
% % Sınav
Türü*
% %
Önlisans  
ÇS
 
40
   
ÇS
 
60
  Öğrenciler çevrimiçi yöntemle değerlendirilmektedir. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları çoktan seçmeli sorularla yapılmaktadır.
Lisans  
ÇS
 
40
   
ÇS
 
60
  Öğrenciler çevrimiçi yöntemle değerlendirilmektedir. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları çoktan seçmeli sorularla
yapılmaktadır.
Yüksek Lisans  
ÇS
 
40
   
ÇS
 
60
  Öğrenciler çevrimiçi yöntemle değerlendirilmektedir. Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları çoktan seçmeli sorularla
yapılmaktadır.
Lisans Tamaml.              
* Sınav türü: Çoktan seçmeli (ÇS), Açık Uçlu(AU)
 

8. Ek Bilgi : Kurumunuzun uzaktan eğitim sistemi ve sunulan/sunulacak uzaktan eğitim programları konusunda eklemek istediğiniz ek bilgiler varsa lütfen aşağıdaki alana 200 kelimeyi aşmayacak şekilde yazınız.

ARUZEM, üniversitemizde verilen eğitimi teknolojik gelişmelerin takibi ve uygulanmasıyla destekleyerek eğitimin kalite standartlarını artırmak amacıyla 2020 yılında kurulmuştur. Devam eden COVID-19 salgını sürecinde üniversitemiz örgün öğretim programlarının eğitim – öğretim süreçlerine devam edebilmesi için gerekli teknik altyapı ve yönetim işlemlerini gerçekleştirmektedir. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) içerisinde bulunan öğrenme yönetim sistemi, çevrimiçi canlı sınıf uygulaması, çevrimiçi sınav uygulaması sayesinde COVID-19 salgını döneminde eğitim – öğretim süreci ARUZEM tarafından desteklenerek üniversite genelinde bulunan bütün bölüm ve programların uzaktan eğitime hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçişi sağlanmıştır.
 
Ardahan Üniversitesi öğretim elemanları tarafından geliştirilen yapay zeka destekli güvenliği artırılmış çevrimiçi sınav sistemi sayesinde sınavlar esnasında öğrenci hareketliliğini izleme, kontrol etme ve kayıt altına alma, sınav ve soru çeşitlemesini artırma, sınavı izleme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

 

 

9. Uzaktan Eğitim ders ve programlarının geliştirilmesi ve destek hizmetleri konusunda kurumunuzda bilgi almak için irtibat kurulacak kişi:

 
İrtibat Kurulacak kişi
Adı Soyadı Sinan ÜST E-posta sinanust@ardahan.edu.tr
Görevi\Ünvanı Merkez Müdürü/Öğr. Gör. Telefon 04782117575
Görev Yeri Ardahan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi