Hakkımızda

Ardahan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARUZEM) 2020 yılında kurulmuş olup, faaliyetlerine bu dönem içerisinde başlamıştır. 2020-2021 Güz dönemi ile beraber zorunlu ortak derslerden olan Türk Dili I-II, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I-II ve Yabancı Dil I-II derslerinin ARUZEM aracılığıyla verilmesi planlanmıştır. ARUZEM aracılığıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde yaklaşık 5000 öğrenciye hizmet verilmektedir.

ARUZEM biriminde 2020-2021 Bahar döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla internet bant genişliği 900 mbps’ye çıkarılmış olup, hizmet veren sanal sunucu sayısı 12’e yükseltilmiştir. Ayrıca ARUZEM bünyesinde 1 adet canlı yayın stüdyosu kurulmuş olup, stüdyo aracılığıyla öğretim elemanlarının öğrencilere yönelik eğitim materyalleri oluşturabilmesine ve yayınlayabilmesine olanak sağlanmıştır. Ardahan Üniversitesi bünyesinde kullanılan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) ile öğretim elemanları ve öğrenciler tek bir noktadan sisteme erişim sağlayabilmektedir. Bu sistem sayesinde öğretim elemanları sanal sınıflar oluşturabilmekte ve öğrenciler bu sanal sınıflarda eğitimlerini alabilmektedir.