Misyo Vizyon

Misyonumuz, Üniversitemiz öğrencilerinin ve toplumumuzu oluşturan tüm yaş grubundaki bireylerin iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim imkânlarıyla yüksek kalitedeki öğrenim fırsatlarına ve çeşitli öğrenim deneyimlerine eşit ve açık biçimde erişimine imkan sağlamaktır. Bu kapsamda misyon ve vizyonumuz maddeler halinde aşağıda verilmektedir:

  • Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek,

  • Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

  • Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,

  • Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak,

  • Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.